Globalization concept

Breedbân transceivers, ûntfangers, stjoerders